Zorgaanpak

Zorg wordt in eerste instantie aangeboden door de klasleerkracht zelf. Wanneer de problemen of zorgen van leerlingen te groot worden, kan de leerkracht de hulp van de zorgcoördinator inroepen. De klasleerkracht geeft aan welke hulp er geboden is, waar de zorg zit en spreekt dan samen met de zorgcoördinator af welke zorg hij verwacht en op welke wijze. Dit kan zowel in de eigen klas, als in kleine groepen, individueel of in de zorgklas doorgaan. Zowel aan leerinhoudelijke punten (wiskunde, spelling, lezen, WO, Frans, leren leren... voor het lager en competenties voor de kleuters) als socio-emotionele werkpunten (gevoelens) wordt aandacht besteed. De ouders worden zo snel als mogelijk hiervan op de hoogte gebracht door de klasleerkracht of door de zorgcoördinator.

Downloads

pdfZorgaanpak en zorgcontinuüm