Containerschool op de voetbalvelden van KFC Flandria

De werkzaamheden op het C-voetbalveld in de Raaftuinweg 2/a te Ravels zijn op maandag 15/01/18 gestart. Eerst werden de graszoden verwijderd, werd de grond genivelleerd en werden er funderingsblokken gelegd. Op maandag 29/01/18 kwamen de eerste containers aan en werden deze met een grote kraan geplaatst. In totaal worden er 97 units klaargezet. Een unit is 3 m x 6 m x 2,6 m hoog. Een klaslokaal bestaat uit 3 units en is dus 6 m x 9 m of 54 m² groot. Dit is een mooi en groot klaslokaal. Er komen ook lokalen van 1 of 2 units voor.

In de maand februari worden de nodige nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit, brandalarm, telefoon- en internetverbinding, afvoer afvalwater en hemelwater voorzien. Begin maart worden de verhardingen of speelplaatsten gelegd en afdaken geplaatst. De planning is dat tegen 16/03/18 de containerschool instapklaar is. In de laatste 2 weken van maart starten we al met de verhuis van de kleine materialen. In de paasvakantie worden de grote materialen verhuisd.